Rugaminte către gorjeni (olteni) !

M-am decis să alcătuiesc un mic dicţionar de oltenisme (gorjenisme), şi cer ajutorul tuturor celor care sunt sau au fost trăitori pe aceste meleaguri, să-l completăm împreună. Momentan, oltenismele de la A la D:

Mic dictionar de gorjenisme (oltenisme)

A

abunament   – abonament
abure           – abur
acas’            – acasa
acia              – aci
acoloşa        – acolo, mai departe
acuşica        – acum, de curand
adimistraţâie – administraţie
advocat        – avocat
adurmit        – adormit

ai fă                 – hai fă, auzi fă

aideţ’            – haideţi
ailant, allant, alălant -celălalt
alemandoo   – amândouă
ambar          – hambar
anine           – anin
arăni, hărăni – a se hrăni, aci cu sensul a se pricopsi
ardica          – sălta, a ridica
auz’             – auzi

Ă

ălălante – celălalte
ălbii      – albii
ării        – arii
ăripi      – aripi

B

barim            – barem, măcar
băieţ’             – băieţi
bărbaţ’          – bărbaţi
bătrâneţă     – bătrâneţe
băşca             – başca

bătătură       –  curte, ogradăb

bâlhănit,ă   – tulbure (apa sau vinul)

bâzăi              – bâzâi

betelie           – sfoară de legat pantalonii

berbenita     – putinică pentru murături sau brânză

beut, beui    – băut, băui
beutură        – băutură
beşică            – băşică
bişag               –  belşug

boalcă          –  (despre apă, vin) calda, cald
bobolani      – boboci de gâscă
brabete         – vrăbioi
bulentin       – buletin
bungineală  – ceaţă, pâclă
buşlui          – a căuta, a răscoli

C

castraveţ’   – castraveţi
cămaşe       – cămaşă
căminete    – cămin
căpuşe        – căpuşă
cărpător, cârpător – lopată din lemn pentru pâine sau turtă
cărţ’           –  cărţi
căşi            –  case
căta            –  a căuta
căţăl           –  căţel
căţa            –  căţea
căzan         –  cazan
cân’           –  când
câne          –  câine
cântasăm   –  cântasem
cebălui      – a irosi fără rost
cebăluit     – om de nimic, netrebnic
cerca        –  a încerca
cici            – (interj.) chemarea porcilor
ciocău       – încuietoare la poartă
ciocoti      – a ronţăi, a mânca ceva
cinşpe       – cinsprezece
ciuciulete  – ud leoarcă
ciulumea   – ciulama
chirăi        – a ţipa, a zbiera (la copii mici)
cloţă         – cloşcă
coloşa       – acolo
copăit       – a doua praşilă la porumbi
copârşeu   – sicriu
coperiş     –  acoperiş
cotăriţă     – coş mare de nuiele
cotovaică – jumătate de coajă de dovlete, uscată
creacă      –  creangă, ramură
cribit       –   chibrit
cumbunoare – (expresie) cum ar fi, să zicem

cunie          –  bucătărie de vară
cura            – a curăţa (porumbi)
curastă      – curastră
cuţât          – cuţit

D

dăinăuş             –  leagăn, scrânciob
dân                   –  din
deală                –  (la) deal
de-al dată         –   altă dată
de-al timp        –   altă dată, mai târziu
deceaşa, diceaşa- uite aşa, de aia
decoraţâie        –   decoraţie
dedeasăm         –   dădusem
dedulci              –   a se spurca cu carne în zi de post
deşchide           –  a deschide
deşchiotora     –  a se desface la şiret
dezminţat         –  dezmăţat
didijos               –  mai în jos, sub
di pe                   –  de pe
di la                     –  de la
dinadins           – anume, intenţionat
do’r                     – doar
doo                     – două
dooză’ şi unu     – douăzeci şi unu
doftor, doptor   –  doctor
duminecă           –  duminică
dupe                   –  după
durmi                 –  a dormi