Mic dictionar de gorjenisme (oltenisme) (D-J)

D

daică, dodă apelativ pentru o femeie mai in varstă

dăinăuş                 – leagăn, scrânciob
dân                         – din
deală                      –  (la) deal
de’al data             – altădată
de’al timp            – altădată, în alt timp
decoraţâie          – decoraţie
deceaşa                – uite aşa
dedeasăm            – dădusem
desară                   – deseară
deşchide              – deschide
deşchiotora        – a desface şiretul
dezminţat            – nebun
didijos                   – mai jos, jos de tot
di pe                       – de pe
di la                        – de la
doo                         – două
dooză şi doo       – doua zeci şi două
dooşunu               – doua zeci şi unu
doftor,doptor    – doctor
dupe                      – după
durmi                    – dormi

F

faptor                    – factor
fă                             – fa
făcân                     – făcând
faceţ,făceţ          – faceţi
făcuţ                     – făcuţi
fălie                       – felie
făşii                       – fâşii
fâneţă,                  – fâneţe
fiară                      – fiare
ficate                    – ficat
fi’ta, fi’sa             -fica ta, fica sa
fincă                     – fiindcă
fiţăraie                – fiţe, mofturi
floier                    – fluier
floiera                  – a fluiera
folosî                    – a folosi
fomeie                 – femeie
foraş                     – făraş
fraţ                        – fraţi
frumuseţă, frumuşaţă       – frumuseţe
furnigă                – furnică
furgăsî                 – a fura, a ciordi
fu, fusă, fusăi    – a fost (de curând), fuse, (eu) am fost

G

galbin                  –  galben
gardilop             – dulap, şifonier
gălbinuş             – galbenus
gărgei                  – spate, spinare
găsâţ                    – găsiţi
gâldan                 – groapă cu apă pentru scăldat la râu
ghijură                – ştiulete mic de porumb

ghinsac               – gânsac

goangă                – gâză, insectă
gozonac              – cozonac
groscior              – grosuţ
gruapă                 – groapă
gruasă                  – groasă
grumaj                 – grumaz

H

hală                       – vijelie, furtună
haideţ                   – hai să mergeţi
haidem                 – hai să mergem
harc                       – arc
hărăni                   – a se hrăni, aci a se descurca pe viitor
hâr                         – zât
hârlete                 – hârleţ
hia                         – alungarea uliului (interj.)
hodini                  – odihni
holomoci            – a se ameţi
hududoi              – şant dintre case

I

ibobnic                – amant, ibovnic
iceaşa                   – aici, aproape
iele                        – ele
ieu                         – eu
ieste                      – este
ierea                     – era
iezăcutor            – executor
im, imos              – murdărie, murdar
indicăţâi              – indicaţii
invităţâi               – invitatii
iote-l, iote-o       – uite-l, uite-o
iţa, iţăz                  – a da din picioare, dau din picioare
izăltat                    – zmintit, scrântit la cap
izână                      – jeg, murdărie
izvoară                 – izvoare

Î

îmbumbi              – a imboboci
împopotonat      – a se imbraca cu prost gust cu  multe haine, podoabe
împropodi           – a se imbrobodi
îndovigat             – indoit
îu                             – au (interj.)

J
Jartea                    – jartieră
jijeu, jujeu           – triunghi de lemn pe care gorjenii îl puneau la gâtul porcului să nu treacă prin gard la vecin
jidov                      – om uriaş din legende
juardă                   – joardă, nuieluşă
jugrăvi                  – a zugrăvi
juma, jumate      – jumătate

Aştept în continuare sugestii în vederea completării acestui mic dicţionar. Vă mulţumesc!